Tagged: tăng giảm vốn công ty

Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Doanh Nghiệp

Việc tăng giảm vốn điều lệ công ty cần cân nhắc tương xứng với những ngành nghề kinh doanh hoạt động hiện tại của doanh nghiệp vì còn liên quan đến mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu mức vốn tối thiểu, còn rất nhiều vấn đề liên quan tùy thuộc vào từng điều kiện của doanh nghiệp.

Copyright: ketoannhanh.net