Khi Đổi Tên Công Ty - Doanh Nghiệp - Bạn Cần Lưu Ý Điều Gì

Khi đổi tên doanh nghiệp,rất nhiều công ty, doanh nghiệp muốn thay đổi tên công ty sao cho mang tên  quen thuộc và được nhiều người biết đến.

đổi tên công ty

Các doanh nghiệp nên tham khảo và tra cứu tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong cơ sở dữu liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp chia làm 3 loại bao gồm:

 • Tên tiếng việt (tên thông thường)
 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài;
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp.

Tên tiếng việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp.

 • Loại hình doanh nghiệp: pháp luật Việt Nam quy định có 5 loại hình doanh nghiệp sau đây: Công ty trách nhiệm hữu hạn (được viết tắt là công ty TNHH); công ty cổ phần (được viết tắt là công ty CP); công ty hợp danh (được viết tắt là công ty HD); doanh nghiệp tư nhân (được viết tắt là DNTN).
 • Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

► Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của DN đã đăng ký.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Khi đổi tên doanh nghiệp,rất nhiều công ty, doanh nghiệp muốn thay đổi công ty mang tên của một doanh nhân thành đạt cho quen thuộc và được nhiều người biết đến,nhưng đã có luật cấm khi thành lập công ty không được dùng tên doanh nhân để đặt tên công ty. Đây là quy định mới được quy định trong thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL Do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành đề phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt.


Lưu ý sau khi thay đổi tên doanh nghiệp


Thứ nhất: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.

 • Do nội dung con dấu của doanh nghiệp phải thể hiện hai thông tin : Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.
 • Do đó, khi thay đổi tên doanh nghiệp thì con dấu pháp nhân của doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Kể từ ngày 01/07/2015, khi doanh nghiệp có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân mới với tên công ty mới thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn số lượng, hình thức con dấu và thậm chí được giữ lại con dấu cũ với tên công ty cũ. Trường hợp doanh nghiệp lứ chọn sử dụng nhiều hơn một con dấu thì các con dấu của doanh nghiệp cần phải được khắc với nội dung và hình thức đồng nhất.
 • Hiện nay, doanh nghiệp khắc dấu có trách nhiệm công bố mẫu dấu của doanh nghiệp (không phải đăng ký mẫu dấu). Sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy xác nhận công bố mẫu dấu của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp lưu ý giữ lại Giấy công bố mẫu dấu để xuất trình khi thưc hiện thủ tục tại ngân hàng hoặc các đơn vị khác.

Thứ hai: In ấn lại hóa đơn VAT.

 • Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp.

Thứ ba: Thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan.

 • Các cơ quan có liên quan bao gồm: Thuế, Ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành…

Thứ tư: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, các tài sản đăng ký sở hữu bởi công ty cũng phải thay dổi theo tên mới.

Trên đây là những lưu ý khi thay đổi tên công ty. Nếu có bất kì thắc mắc gì, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Ketoannhanh: 094 5659 779 (TP.HCM)  chúng tôi để có được những tư vấn nhanh và chính xác nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Cách đặt tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp chia làm 3 loại bao gồm:

 • Tên tiếng việt (tên thông thường)
 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài;
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp.

Tên tiếng việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghi

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của DN đã đăng ký.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp,... trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó

Lưu ý sau khi thay đổi tên doanh nghiệp

Thứ nhất: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.
Thứ hai: In ấn lại hóa đơn VAT.
Thứ ba: Thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan.
Thứ tư: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, các tài sản đăng ký sở hữu bởi công ty cũng phải thay dổi theo tên mới.

 


Tác giả: Ngọc Tâm

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

tags

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, mọi người sẽ giúp bạn

Bài mới

tags

Copyright: ketoannhanh.net